Plenaire lezingen

Dagvoorzitter

Naam: prof. Hidde J. Haisma

Prof. Hidde J. Haisma (1957) is sinds oktober 2000 hoogleraar Therapeutische Genmodulatie bij de afdeling Farmacie van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde medische biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Van 1982-1987 was hij als onderzoeker werkzaam in onder meer de Verenigde Staten, waar hij werkte bij het biotechnologie bedrijf Centocor, (Malvern PA), het Dana Farber Cancer Institute (Boston MA) en Harvard Medical School (Boston, MA).In 1987 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Utrecht op het proefschrift Monoclonal antibodies and cancer, bij de hoogleraren Prof. Dr. W. Den Otter en Prof. Dr. E.J. Ruitenberg. Vanaf 1987 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de afdeling Geneeskundige Oncologie van het VU Ziekenhuis in Amsterdam, sinds 1997 als werkgroepleider van de onderzoekgroep Gentherapie. In 2000 verliet hij Amsterdam en werd hij benoemd tot hoogleraar in Groningen. Haisma’s onderzoek richt zich op de ontwikkeling van geneesmiddelen voor de therapeutische beïnvloeding van genexpressie in menselijke cellen .

Prof. Dr, H.J. Haisma is redacteur van een aantal tijdschriften op het gebied van de gentherapie en is auteur van meer dan 100 publicaties en diverse patenten op zijn onderzoeksterrein.

Haisma is voormalig voorzitter en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Gen- en Celtherapie. Daarnaast is hij lid van de Gene and Cell Doping Expert Group van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA).

Plenaire lezing 1: Kosteneffectiviteit van geneesmiddelen

Naam: Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport

Plenaire lezing 2: Immuuntherapie van kanker met dendritische cellen

Naam: Gerty Schreibelt, afdeling Tumor Immunologie, Radboudumc Nijmegen

Gerty Schreibelt is immunoloog en universitair docent bij het Radboudumc in Nijmegen. Ze studeerde Medische Biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarna ze promotieonderzoek verrichtte bij het VU Medisch centrum in Amsterdam naar de rol van zuurstofradicalen tijdens de vorming van ontstekingshaarden in multiple sclerosis. Sinds 2007 is Gerty werkzaam bij de afdeling Tumor Immunologie van het Radboud Institute for Molecular Life Sciences, waar zij onderzoek doet naar immuuntherapie van kanker door middel van vaccinatie met dendritische cellen (DCs).

DC-vaccinatie tegen kanker is een experimentele vorm van immuuntherapie, die als doel heeft het immuunsysteem te activeren om tumorcellen te herkennen en te vernietigen. Autologe DCs van patiënten worden buiten het lichaam gematureerd en beladen met tumorspecifieke antigenen en vervolgens teruggegeven aan de patiënt. De therapie wordt in Nederland sinds eind jaren ’90 in studieverband toegepast, met name bij melanoompatiënten. In deze kleinschalige studies is aangetoond dat DC-vaccinatie veilig is en antitumor responsen kan induceren. Onlangs is een prospectieve gerandomiseerde fase 3-studie gestart om klinische effectiviteit van DC-vaccinatie te onderzoeken. Wanneer de uitkomst van deze studie positief is, zal de behandeling van stadium III melanoom met DC-vaccinatie in Nederland opgenomen worden in de basisverzekering en daardoor toegankelijk worden voor een grotere groep patiënten.