WORKSHOP 12

Farmaco-economie

Naam: Maarten J Postma

Vooropleiding: Econometrie (Msc, Maastricht) PhD in gezondheidseconomie

Loopbaan: Hij is lid geweest van meerdere commissies die de Nederlandse overheid en andere overheden adviseren over de vergoedingen van geneesmiddelen. Daarnaast is hij adviseur bij adviesbureaus en farmaceutische bedrijven over de hele wereld. Ook werkt hij als docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Beroep: Hoogleraar farmaco-economie bij de Rijksuniversiteit Groningen. Bestuurder bij onderzoeksinstituut SHARE van het UMCG.

Dagelijkse werkzaamheden: Momenteel leidt hij een team van 50 PhD en postdoc onderzoekers in gezondheid- en farmaco-economie en draagt daarmee bij aan veel internationale onderzoeksnetwerken. Onderzoeksgebieden zijn kosteneffectiviteits- methoden (bijv. Personalised medicine).

De workshop: Tijdens deze workshop leer je de kernbegrippen van de farmaco-economie kennen en zie je hoe ze geplaatst worden binnen de richtlijnen voor farmaco-economisch onderzoek. Aanvragen voor vergoeding van nieuwe geneesmiddelen moeten een therapeutisch en farmaco-economisch dossier overleggen, waarbij het 2e dossier conform genoemde richtlijnen moet worden opgesteld. Denk hierbij aan zaken als maatschappelijk perspectief, differentieel disconteren en transparant modelleren. Tijdens groepswerk gaan we een aantal farmaco-economische studies concreet beoordelen aan de hand van de richtlijnen en kort bespreken.