WORKSHOP 13

Werken bij het CBG!

Naam: Quirine Fillekes

Vooropleiding: Farmacie (Bachelor +Master), Rijksuniversiteit Groningen (2001 – 2008)

Loopbaan:

2013 – heden: Beoordelaar farmacovigilantie, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), Utrecht

2017 – sept 2018: Clinical pharmacology officer, European Medicines Agency (EMA), Londen

2008 – 2013: Apotheker-onderzoeker, Apotheek RadboudUMC, Nijmegen; Proefschrift: Joining forces in the fight against HIV/AIDS in Africa – Clinical pharmacology studies in pregnant women and children

Beroep: Beoordelaar farmacovigilantie, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Dagelijkse werkzaamheden: Het CBG is een zelfstandig bestuursorgaan dat namens de Nederlandse overheid de werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen beoordeelt en bewaakt. Het CBG is medeverantwoordelijk voor de toelating en bewaking van geneesmiddelen in Europa, en eindverantwoordelijk voor de Nederlandse markt. Als beoordelaar farmacovigilantie bij het CBG bestaan je dagelijkse werkzaamheden uit het beoordelen van rapportages met betrekking tot de werkzaamheid en risico’s van geregistreerde geneesmiddelen. Uit deze beoordeling volgt een advies aan het College, die je soms tijdens de vergaderingen van het college dient te verdedigen. Daarnaast ben je als beoordelaar farmacovigilantie betrokken bij Europese registratie-aanvragen voor nieuwe geneesmiddelen. Hierbij breng je als lid van het beoordelingsteam advies uit over de methoden voor het opvolgen en beperken van de risico’s van nieuwe geneesmiddelen. Verder draag je bij aan ontwikkeling van Europees beleid rondom de regulering van geneesmiddelen.

De workshop: In deze workshop wordt een beeld geschetst van wat het CBG doet, welke mogelijkheden er zijn om als apotheker bij het CBG te werken en hoe het is om voor het CBG te werken.