WORKSHOP 29

Ziekenhuisapotheker, iets voor jou?!

Naam: Rolf Toornvliet

Vooropleiding: Farmacie (Groningen) en opleiding tot ziekenhuisapotheker (Amsterdam)

Loopbaan: Na het behalen van mijn apothekersdiploma (Groningen (2000)) ben ik, na 2 jaar als ANIOS te hebben gewerkt in het Erasmus MC te Rotterdam, opgeleid tot ziekenhuisapotheker in het VUMC te Amsterdam (2003-2006). Hierna ben ik als ziekenhuisapotheker aan de slag gegaan in het IJsselland Ziekenhuis te Capelle aan de IJssel. Sinds 2010 werk ik in het Diaconessenhuis en later Alrijne te Leiden/ Leiderdorp.

Beroep: Ziekenhuisapotheker

Dagelijkse werkzaamheden: Binnen de vakgroep Klinische Farmacie is mijn aandachtsgebied de farmaceutische bereidingen ofwel het “Voor toediening gereed maken (VTGM)”. We maken specialistische farmaceutische bereidingen voor patiënten. Dit zijn bijvoorbeeld chemokuren, maar ook intraveneuze voedingen voor opgenomen patiënten of intraveneuze antibioticakuren voor patiënten die thuis behandeld moeten worden.

Tevens houd ik mij actief bezig met het opleiden en scholen van apothekersassistenten en apothekers binnen Alrijne.

Buiten Alrijne ben ik verbonden aan de Antoniusacademie als farmaceutisch inhoudelijke gastdocent voor verschillende verpleegkundige vervolgopleidingen.

Tijdens de workshop:

Tijdens deze workshop zal ik via een interactieve presentatie ingaan op de enorme diversiteit binnen de ziekenhuisfarmacie en welke mogelijkheden er allemaal zijn. Ik hoop al jullie vragen over ziekenhuisfarmacie, de opleiding tot ziekenhuisapotheker en andere zaken die betrekking hebben op het werken in een ziekenhuis(-apotheek) te kunnen beantwoorden.