WORKSHOP 3

De apotheker van het ziekenhuis, apotheker toxicoloog

Naam: Prof. dr. D.J. Touw

Vooropleiding: Farmacie (Leiden) gevolgd door opleiding tot ziekenhuisapotheker (Den Haag) en registratie tot klinisch farmacoloog en Europees toxicoloog.

Loopbaan: Daniel Johannes Touw (’s-Gravenhage, 1958) studeerde van 1977 tot 1984 Farmacie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na zijn militaire dienstplicht werd hij in de Apotheek Haagse Ziekenhuizen (Den Haag) opgeleid tot ziekenhuisapotheker onder leiding van dr. I.C. Dijkhuis. In 1990 startte hij in het Ziekenhuis Leyenburg met zijn onderzoek aan tobramycine bij patiënten met Cystic Fibrosis onder leiding van dr. W. Bakker (longarts). In 1994 verkreeg hij de registratie tot klinisch farmacoloog en in 1995 werd hij hoofd van het Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium en plaatsvervangend afdelingshoofd van de ziekenhuisapotheek van het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit Amsterdam. In 1996 promoveerde hij aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift getiteld ‘Optimization of tobramycin therapy in cystic fibrosis, a pharmacokinetic approach’, met als promotor prof. dr. D.D. Breimer en co-promotor dr. W. Bakker. In 2000 werd hij hoofd van het Klinisch Farmaceutisch en Toxicologisch Laboratorium van de Apotheek Haagse Ziekenhuizen, staflid in het Haga Ziekenhuis, opleider Klinische Farmacologie voor ziekenhuisapothekers (2002) en opleider Ziekenhuisfarmacie (2012). Hij verwierf de registratie tot Europees toxicoloog in 2011. Hij bekleedde diverse functies in het Haga Ziekenhuis waaronder het voorzitterschap van de Calamiteitencommissie. Sinds 2013 werkt hij aan de Rijksuniversiteit Groningen en in het Universitair Medisch Centrum Groningen als ziekenhuisapotheker en hoogleraar.

Beroep: Ziekenhuisapotheker en hoogleraar

Dagelijkse werkzaamheden: Hij werkt aan de Rijksuniversiteit Groningen en in het Universitair Medisch Centrum Groningen als ziekenhuisapotheker en hoogleraar Bioanalyse, Therapeutic Drug Monitoring en Klinische Toxicologie en is lid van diverse landelijke en internationale commissies en werkgroepen.

De workshop: In de workshop zal een overzicht gegeven worden van de werkzaamheden als apotheker in het ziekenhuis alsmede carrièrekansen.