WORKSHOP 8

GMP-apotheker bij de grootbereider

Naam: dr. Christien Oussoren

Loopbaan: Na haar opleiding tot apotheker werkte Christien Oussoren eerst in een openbare apotheek, daarna in een ziekenhuis. Maar onderzoek trok haar meer dan de praktijk en ze besloot AiO te worden bij de afdeling Biofarmacie en Farmaceutische Technologie van de Faculteit Farmacie in Utrecht. Na haar promotie ging zij als Universitair Hoofddocent (UHD) bij dezelfde afdeling werken. Als UHD was zij verantwoordelijk voor het onderwijs van de afdeling Biofarmacie en Farmaceutische Technologie en was ze copromotor van verschillende AiO’s. In 2009 was zij redacteur van het boek Recepteerkunde. Na 25 jaar met plezier bij de universiteit te hebben gewerkt, besloot zij in 2018 te gaan werken bij Apotheek A15. Apotheek A15 is een state-of-the-art GMP-bereidingsapotheek. De apotheek is een samenwerkingsverband tussen Erasmus MC en UMC Groningen en bereidt rationele en noodzakelijke geneesmiddelen die niet commercieel verkrijgbaar zijn voor ziekenhuizen en apotheken in heel Nederland.

Beroep: QA apotheker bij Apotheek A15

Dagelijkse werkzaamheden: De apothekers van Apotheek A15 houden zich bezig met het ontwikkelen van geneesmiddelen, productie, kwaliteitscontrole (QC) en kwaliteitsborging (QA).

De workshop: Tijdens deze workshop maak je, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, kennis met de werkzaamheden van de GMP-apothekers bij Apotheek A15.