WORKSHOP 9

Veterinair apotheker

Naam: Sietske Mesu

Loopbaan: Sinds 1993 is Sietske Mesu als apotheker werkzaam bij de apotheek van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Bij deze apotheek zijn zes apothekers en tien apothekersassistentes werkzaam.

Beroep: Veterinair apotheker

Dagelijkse werkzaamheden: Haar werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van veterinair farmaceutisch  onderwijs aan studenten diergeneeskunde en dierenartsen. Onderwerpen die bij dit onderwijs aan bod komen zijn onder andere wetgeving m.b.t. diergeneesmiddelen, veterinair antibioticumbeleid, voedselveiligheid en apotheekbeheer. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de productie afdeling van de Apotheek fD. In deze Apotheek worden verschillende diergeneesmiddelen op voorraad gemaakt. Bijvoorbeeld triamcinolon oorzalf voor honden, apomorfine injectievloeistof (om braken op te wekken), tacrolimus oogdruppels en carbimazol transdermale gel voor katten.

Twee dagen per week is zij zogenaamde “dagapotheker”. Dat betekent dat alle farmaceutisch inhoudelijke vragen afkomstig van dierenartsen, dierverzorgers, studenten of patiënteigenaren door haar behandeld worden.

De workshop: Op dit moment is de rol van apothekers bij de distributie van diergeneesmiddelen in Nederland beperkt. In de workshop zal besproken worden wat de bijdrage van apothekers in het veterinaire veld kan zijn. Daarbij is ruimte voor studenten om hun eigen inbreng te geven.

De verschillen tussen geneesmiddelen voor mens en dier zullen benoemd worden maar óók de overeenkomsten. Een paar bijzondere veterinaire toedieningsvormen zullen getoond en/of besproken worden.