WORKSHOP 1

For English see below

Nucleair apotheker, een beroep met een stralende toekomst!

Drs. Nanno Schreuder
Nucleair apotheker, GE Healthcare Radiofarmaca apotheek Zwolle

Carrière:

Nanno Schreuder studeerde Farmacie in Groningen. Na zijn opleiding tot apotheker werkte hij van 1997 tot 2002 als apotheek manager. Vanaf 2002 is hij in dienst van GE Healthcare. In 2003 haalde hij Stralingsdeskundigheid niveau 3 en volgde hij een specialisatie tot nucleair apotheker aan de Purdue Universiteit in West-Lafayette (V.S.). In de periode 2002 tot 2004 is hij verantwoordelijk geweest voor het succesvol opzetten van de radiofarmaca apotheek Zwolle. Sinds de opening van deze apotheek in 2004 is hij manager van deze locatie waarbij hij verantwoordelijk is voor farmaceutische, stralingshygiënische en bedrijfsvoeringaspecten. Aan de Rijksuniversiteit Groningen houdt hij zich bezig met onderzoek naar Medicatieveiligheid en Radiofarmaca.                                                                                                             

Voor het doen van nucleair geneeskundige onderzoeken en behandelingen worden radioactieve geneesmiddelen gebruikt. Deze zogeheten radiofarmaca kunnen worden geleverd door een radiofarmaca apotheek. Radiofarmacie is een vakgebied waarbij kennis van veel disciplines vereist is. Zo moet de nucleair apotheker kennis hebben op het gebied van klinische fysica, nucleaire geneeskunde, radiochemie, hematologie en stralingshygiëne. Deze kennis komt goed van pas bij de verschillende taken van dit relatief nieuwe vakgebied. 

Wat kan je verwachten van deze workshop?

Tijdens de workshop wordt het vakgebied van radiofarmacie behandeld. Hierbij kunnen de deelnemers zich een beeld vormen van de werkzaamheden van een nucleair apotheker. Zo komt er casuïstiek aan bod welke een goede weergave geeft van de dagelijkse praktijk. Het zal de deelnemers duidelijk worden dat radiofarmacie een interessant werkgebied vormt voor toekomstige apothekers.

Nuclear pharmacist, a job with a radiating future!

Drs. Nanno Schreuder

Career:

Nanno Schreuder studied Pharmacy in Groningen. After graduating as a pharmacist, he worked as a pharmacy manager from 1997 to 2002. He has been employed by GE Healthcare since 2002. In 2003 he obtained Radiation Expertise level 3 and followed a specialization as a nuclear pharmacist at Purdue University in West Lafayette (USA). In the period 2002 to 2004 he was responsible for the successful establishment of the radiopharmaceutical pharmacy Zwolle. Since the opening of this pharmacy in 2004, he has been the manager of this location where he is responsible for pharmaceutical, radiation hygiene and operational aspects. At the University of Groningen he is involved in research into medication safety and radiopharmaceuticals.

Profession:

Nuclear pharmacist at GE Healthcare Radiopharmaceuticals pharmacy Zwolle.

Radioactive medicines are used for nuclear medicine examinations and treatments. These so-called radiopharmaceuticals can be supplied by a radiopharmaceutical pharmacy. Radiopharmacy is a field that requires knowledge of many disciplines. For example, the nuclear pharmacist must have knowledge of clinical physics, nuclear medicine, radiochemistry, hematology and radiation hygiene. This knowledge comes in handy for the various tasks of this relatively new field.

What can you expect from this workshop?

During the workshop, the field of radiopharmaceuticals will be discussed. You can form a picture of the activities of a nuclear pharmacist. Case histories are discussed which provide a good representation of daily practice. It will become clear to you that radiopharmaceuticals are an interesting field of work for future pharmacists.