WORKSHOP 10

For English see below

Jette van Lint

Vooropleiding:

Farmacie in Groningen

Loopbaan:

2015 – Projectapotheker Franciscus Gasthuis en Vlietland. 2017 – Wetenschappelijk beoordelaar Bijwerkingencentrum Lareb. In het ziekenhuis vond ik het het leukst om inhoudelijk bezig te zijn met alle vraagstukken uit de kliniek maar de apotheek was niet helemaal mijn plek. Bij Lareb ben ik dagelijks inhoudelijk bezig met geneesmiddelen, werk ik nog steeds veel samen met zorgverleners uit de praktijk maar hoef ik me niet meer bezig te houden met de vele leveringsproblemen die ik in het ziekenhuis veel tegen kwam.

Beroep:

apotheker/wetenschappelijk beoordelaar bij Bijwerkingencentrum Lareb

Dagelijkse werkzaamheden:

Alles wat met bijwerkingen te maken heeft. Dit betreft niet alleen het reguliere proces van het vinden van nog onbekende bijwerkingen of het ontdekken van een typisch beloop of patroon in bijwerkingen maar ook onderzoek, werken aan publicaties, congres bezoeken, verschillende projecten, vraagstukken van patienten of zorgverleners beantwoorden, samenwerken met zorgverleners uit de praktijk of internationale collega’s en onderwijs geven.

Wat kan je verwachten van de workshop?

De workshop zal ingaan op de werkzaamheden en mogelijkheden van een apotheker bij Lareb. Je zult een beeld krijgen van de wereld van farmacovigilantie en alles wat daarmee te maken heeft. Voor als je niet zeker bent van een loopbaan in de openbare of ziekenhuisfarmacie maar het wel heel leuk vindt om inhoudelijk bezig te zijn in je vakgebied.

Pharmacovigilance, working as a pharmacist at Lareb

Jette van Lint

Preliminary education

Pharmacy at the University of Groningen

Career

2015 – Project pharmacist at Franciscus Gasthuis and Vlietland

2017 – Scientific reviewer at the Netherlands Pharmacovigilance centre Lareb

In the hospital I enjoyed working on substantive issues from the clinic the most. However the pharmacy was not quite my place. At Lareb I am involved with medicines on a daily basis. I still work together with healthcare providers, but I do not have to keep myself busy solving many delivery problems of medicines, which is a big problem I came across in the hospital.

Career

Pharmacist/scientific reviewer at the Netherlands Pharmacovigilance centre Lareb

Daily work

I work with anything that has to do with side effects. This concerns not only the regular process of as yet unknown side effects or the discovery of a typical course or pattern in side effects, but also research, working on publications, visiting congresses, various projects, answering questions from patients or care providers, working together with care providers from practice or international colleagues and teaching.

What can you expect from this workshop?

During this workshop we will discuss the work and possibilities of a pharmacist at Lareb. You will get to know more about pharmacovigilance and what it can bring for your career. This workshop is especially interesting if you are not sure if you want a career in public or hospital pharmacy, but you really enjoy being involved in your field of expertise.