WORKSHOP 11

For English see below

Manager Productontwikkeling

mw dr. Christien Oussoren, apotheker

Manager Productontwikkeling Apotheek A15, Gorinchem

 Na mijn opleiding tot apotheker werkte ik het eerst in een openbare apotheek en daarna in een ziekenhuisapotheek. Het onderzoek trok me meer en na een jaar werd ik AiO bij de afdeling Biofarmacie en Farmaceutische Technologie van de Faculteit Farmacie in Utrecht.

Na mijn promotie ging ik als Universitair Hoofddocent (UHD) bij dezelfde afdeling werken. Als UHD was ik verantwoordelijk voor het onderwijs van de afdeling en was ik copromotor van verschillende AiO’s. Na 25 jaar met plezier bij de universiteit te hebben gewerkt, besloot ik in 2018 te gaan werken bij Apotheek A15.

 Apotheek A15 is een state-of-the-art GMP-bereidingsapotheek in Gorinchem De apotheek is een samenwerkingsverband tussen Erasmus MC, UMC Groningen en Radboud UMC en bereidt noodzakelijke geneesmiddelen die niet commercieel verkrijgbaar zijn.

 De apothekers van Apotheek A15 houden zich bezig met de ontwikkeling en de productie van geneesmiddelen, kwaliteitscontrole (QC) en kwaliteitsborging (QA). Als manager van de afdeling Productontwikkeling sta ik aan de wieg van alle producten die we in Apotheek A15 produceren.

 Tijdens deze workshop maak je, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, kennis met de werkzaamheden van de apothekers in Apotheek A15, met de focus op de werkzaamheden van de afdeling productontwikkeling.

Manager Product Development

dr. Christien Oussoren, pharmacist

Manager Product Development Apotheek A15, Gorinchem

After my graduation I started as a pharmacist in the community pharmacy and after that in a hospital pharmacy. However, research attracted me more and after a year I became PhD student at the Biopharmacy and Pharmaceutical Technology department of the Faculty Pharmacy in Utrecht. 

When I finished my promotion I started working as an Associate Professor (AP) at the same department. As an AP I was responsible for the education of the department and I was co-supervisor of several PhD students. After working with a lot of fun at the university for 25 years, I decided to work at Apotheek A15 in 2018.

Apotheek A15 is an state-of-the-art GMP-compounding pharmacy in Gorinchem. This pharmacy is a partnership between Erasmus MC, UMC Groningen and Radboud UMC. Here, necessary non-commercial drugs are being prepared.

The pharmacists of Apotheek A15 keep themselves busy by developing and producing drugs, Quality Control (QC) and Quality Assurance (QA). As a manager of the Product Development department I stand at the cradle of all products we produce in Apotheek A15.

During this workshop you will get an introduction of activities of pharmacists in Apotheek A15 by using cases. The focus of this workshop will be the activities of the Product Development department.