WORKSHOP 12

For English see below

Apotheker in een poliklinische apotheek

Michiel van der Werf

Vooropleiding

Bachelor en Master Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen (afgerond in 2016)
Specialisatie tot Openbaar Apotheker Specialist (afgerond 2021)

Loopbaan

2016-2017         Apotheker bij Pharmalead
2018                  Projectapotheker bij de poliklinische apotheek Amsterdam UMC locatie VUmc
2018-2021         Apotheker in opleiding tot Openbaar Apotheker bij de poliklinische apotheek Amsterdam UMC locatie VUmc
2021-heden       Poliklinisch apotheker bij de poliklinische apotheek LUMC

Nevenactiviteiten

Tijdens studie commissies bij P.S., K.N.P.S.V. en EPSA. K.N.P.S.V. bestuur in ‘14-’15

Na studie organisatie VJA voorjaarsdag in 2018, lid en voorzitter van de activiteitencommissie van JongNVZA in 2020-2021

Beroep

Poliklinisch apotheker

Dagelijkse werkzaamheden

Dagdiensten (recepten nakijken, medicatiebewaking, vragen van assistenten, patiënten en artsen beantwoorden, bewaken transmurale overdracht)
ICT gerelateerde zaken en projecten
Overheveling / Ziekenhuisverplaatste Zorg (ZVZ)
Klachten/fouten afhandeling

Pharmacist in a polyclinic pharmacy

Michiel van der Werf

Preliminary education:

Bachelor and Master Pharmacy at the University of Groningen (completed in 2016)

Specialization as an Openbaar Apotheker Specialist (completed in 2021)

Career:

2016-2017 Pharmacist at Pharmalead

2018 Project pharmacist at the polyclinic pharmacy Amsterdam UMCC location VUmc

2018-2021 Pharmacist in training to Community Pharmacist Specialist at the polyclinic pharmacy Amsterdam UMC location VUmc

2021-present Polyclinic pharmacist at the polyclinic pharmacy LUMC

Sideline activities:

During his study Michiel joined committees at P.S., K.N.P.S.V. and EPSA. He also joined the board of the K.N.P.S.V in 2014-2015.

After his studies, Michiel joined a committee of the VJA (Vereniging voor Jonge Apothekers) where he organized the voorjaarsdag in 2018. He was also a member and chair of the activitycommittee of JongNVZA in 2020-2021. 

Profession:

Polyclinic pharmacist

Daily work:

Day shifts (checking prescriptions, monitoring medication, answering questions from assistants, patients and doctors, monitoring transmural transfers)

ICT related matters and projects

Transfer / Hospital Displaced Care (ZVZ)

Complaints/errors handling

Improving / making the workflow in the pharmacy more efficient

What can you expect from this workshop?

The polyclinic pharmacist, is that a public or a hospital pharmacist? How do you become a polyclinic pharmacist? What is the function of a community pharmacy in a hospital? What challenges do you encounter? After looking around for a year as a seconded pharmacist at various community pharmacies, I consciously made the choice to train as a community pharmacist in an academic polyclinic pharmacy. During the workshop I hope to show you what to expect if you were to work in a polyclinic pharmacy and in that way to make you enthusiastic about this wonderful profession.

Verbetering / efficiënter maken van de workflow in de apotheek

Wat kan je verwachten van de workshop?

De poliklinisch apotheker, is dat nou een openbaar of een ziekenhuisapotheker? Hoe wordt je poliklinisch apotheker? Wat is de functie van een openbare apotheek in het ziekenhuis? Welke uitdagingen kom je tegen? Na een jaartje rondgekeken te hebben als gedetacheerd apotheker bij verschillende openbare apotheken, heb ik bewust de keuze gemaakt om in opleiding te gaan tot openbaar apotheker in een academische poliklinische apotheek. Ik hoop jullie tijdens de workshop te laten zien wat je kunt verwachten als je in een poliklinische apotheek zou komen te werken en jullie op die manier enthousiast te maken voor dit prachtige beroep.