WORKSHOP 16

For English see below

Werken bij het CBG

Quirine Fillekes

Vooropleiding:

Farmacie (BSc + MSc), Rijksuniversiteit Groningen (2001 – 2008)

Loopbaan:

2019 – heden: Klinisch beoordelaar, CBG, Utrecht

2013 – 2017 en 2018 – 2019: Beoordelaar farmacovigilantie, CBG, Utrecht

2017 – 2018: Clinical pharmacology officer, European Medicines Agency (EMA), Londen

2008 – 2013: Apotheker-onderzoeker, Ziekenhuisapotheek RadboudUMC, Nijmegen

Beroep:

Klinisch beoordelaar, CBGDagelijkse werkzaamheden:

Het CBG is een zelfstandig bestuursorgaan dat namens de Nederlandse overheid de werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen beoordeelt en bewaakt. Het CBG is medeverantwoordelijk voor de toelating en bewaking van geneesmiddelen in Europa, en eindverantwoordelijk voor de Nederlandse markt. Als klinisch beoordelaar bij het CBG bestaan je dagelijkse werkzaamheden uit het beoordelen van rapportages met betrekking tot de werkzaamheid en risico’s van geregistreerde geneesmiddelen. Uit deze beoordeling volgt een advies aan het College, die je soms tijdens de vergaderingen van het college dient te verdedigen. Daarnaast ben je als klinisch beoordelaar betrokken bij Europese registratie-aanvragen voor nieuwe geneesmiddelen. Verder draag je bij aan ontwikkeling van Europees beleid rondom de regulering van geneesmiddelen.

Wat kan je verwachten van de workshop?

In deze workshop wordt een beeld geschetst wat het CBG doet, welke mogelijkheden er zijn om als apotheker bij het CBG te werken en hoe het is om voor het CBG te werken.

Working at CBG

Quirine Fillekes

Preliminary education:

Pharmacy (BSc + MSc), Rijksuniversiteit Groningen (2001-2008)

Career:

2019 – present: Clinical assessor, CBG, Utrecht

2013 – 2017 and 2018 – 2019: Assessor pharmacovigilance, CBG, Utrecht

2017 – 2018: Clinical pharmacology officer, European Medicines Agency (EMA), London

2008 – 2013: Pharmacist – Researcher, Hospital pharmacy Radboud MC, Nijmegen

Daily work:

The CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen / Medicines Evaluation Board) is an independent administrative body which assesses and monitors the efficacy, risks and quality of drugs. THe CBG is partly responsible for the admission and monitoring of medicines in Europe and is ultimately responsible for the Dutch market. As clinical assessor at the CBG, your daily work consists of assessing reports regarding the efficacy and risks of registered medicines. This assessment results in advice for the Board, which you have to defend in meetings of the Board. In addition, as a clinical assessor you are involved with European registration applications for new medicines. 

What can you expect from this workshop?

In this workshop you will get to know more about what the CBG does, which possibilities there are as a pharmacist working at CBG and what it is like to work for the CBG.