WORKSHOP 17

For English see below

Ziekenhuisfarmacie: The place to be?

Wouter Bult
 
Vooropleiding

AIOS ziekenhuisfarmacie, UMC Groningen april 2011 – maart 2015
PhD student, UMC Utrecht / Universiteit Utrecht december 2005 – december 2010
Farmacie, Universiteit Utrecht sept 1997 – mei 2004
VWO, Rijksscholengemeenschap Bergen op Zoom sept 1991 – juni 1997

 
Loopbaan:

Plaatsvervangend opleider Ziekenhuisfarmacie, UMC Groningen november 2019 – heden
Ziekenhuisapotheker, UMC Groningen april 2015 – heden
AIOS ziekenhuisfarmacie, UMC Groningen april 2011 – maart 2015
Project apotheker, UMC Groningen juni 2010 – maart 2011
PhD student, UMC Utrecht / Universiteit Utrecht december 2005 – december 2010
Apotheker Faculteit Diergeneeskunde mei 2004 – december 2005

Dagelijkse werkzaamheden

Dagelijkse werkzaamheden zijn divers, geen dag is hetzelfde. De onderstaande acties worden dagelijks uitgevoerd.

Overdracht: hier worden de dienst gevallen van de avond/nacht besproken. Daarnaast hebben we een moment voor onderwijs.

In de ochtend en middag medicatiebewaking voor de intensive care volwassenen, gevolgd door een bezoek aan de IC units om de eventuele bevindingen door te geven en om eventuele vragen van artsen en verpleegkundigen te beantwoorden.

Bloedspiegels voor de intensive care volwassenen beoordelen van advies voorzien.

Daarnaast ben ik plaatsvervangend opleider: ik begeleid de AIOS ziekenhuisfarmacie om ziekenhuisapotheker te worden. Daarnaast geef ik onderwijs aan onder meer geneeskunde- en  farmaciestudenten in Groningen.

Wat kunnen de studenten verwachten van de workshop?

Interactieve workshop om een typische dag door te nemen. Daarnaast ook gewoon kennisoverdracht: hoe word je ziekenhuisapotheker, waarom wil je ziekenhuisapotheker worden. Ook is er tijd om eventuele vragen te beantwoorden.

Hospital pharmacy: The place to be?

Wouter Bult

Preliminary education:

2011-2015 AIOS hospital pharmacy at UMC Groningen

2005-2010 PhD student at UMC Utrecht / University of Utrecht

1997-2004 Pharmacy at University of Utrecht 

1991-1997 high school, vwo at Rijksscholegemeenschap Bergen op Zoom

Career:

2019-present Deputy trainer Hospital pharmacy at UMC Groningen

2015-present Hospital pharmacist at UMC Groningen

2011-2015 AIOS hospital pharmacy at UMC Groningen

2010-2011 Project pharmacist at UMC Groningen

2005-2010 PhD student at UMC Utrecht / University of Utrecht

2004-2005 Pharmacist Faculty of Veterinary Mediciner

Daily work:

Daily activities are diverse, no day is the same. The actions below are performed daily.

Transfer: here cases from the shifts of the evening/night are discussed. We also have a moment for education.

In the morning and afternoon medication monitoring for the intensive care adults, followed by a visit to the ICU units to report any findings and to answer any questions from doctors and nurses.

To assess blood levels for intensive care adults with advice.

In addition, I am a deputy trainer: I supervise the AIOS hospital pharmacy to become a hospital pharmacist. I also teach medical and pharmacy students in Groningen, among others.

What can you expect from this workshop?

Interactive workshop to go through a typical day. In addition, also just transfer of knowledge: how do you become a hospital pharmacist and why do you want to become a hospital pharmacist. There is also time to answer some questions.