WORKSHOP 2

For English see below

3D-geprinte geneesmiddelen

3D-printen is een nieuwe productietechniek waarmee op een heel flexibele manier vaste toedieningsvormen geproduceerd kunnen worden. Door de flexibiliteit en nauwkeurigheid is het een veelbelovende nieuwe techniek, die helaas nog niet in de praktijk gebruikt wordt. Gelukkig wordt er wel onderzoek naar gedaan. Hoe zorg je er nou voor dat een nieuw ontwikkeld 3D-geprint geneesmiddel door patiënten gebruikt kan worden? Wat komt daar allemaal bij kijken? In deze workshop ga je met deze vragen aan de slag met behulp van een casus.

 Iris Lafeber doet in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoek naar het 3D-printen van geneesmiddelen. Tijdens haar masteropleiding farmacie in Utrecht is zij begonnen met dit onderzoek. Dit beviel zo goed, dat zij na haar master (2020) hiermee verder is gegaan als promovendus. Dagelijks houdt zij zich bezig met bovenstaande vragen door met verschillende partijen samen te werken en richt zij haar onderzoek zo in dat 3D-geprinte geneesmiddelen zo snel en veilig mogelijk gebruikt kunnen worden door patiënten.

3D-printed drugs

3D-printing is a new production technique which can be used to make solid dosage forms in a flexible manner. The flexibility and accuracy make this technique promising, however it isn’t used in practice yet. Currently, new research about 3D-printing is still in progress. In this workshop, answers are given on questions such as: how can 3D-printed drugs be used by patients? What does this new technique involve? In this workshop you will work on such questions using a case.

Iris Lafaber is currently doing her research at the Leids University Medical Centre (LUMC). During her master’s degree Pharmacy in Utrecht she started working on researching 3D-printed drugs. She enjoyed this so much, she even continued working on this project as a PhD. In her daily life, she works on answering questions regarding the production of 3D-printed drugs together with different parties. In the end, she wants to focus on her goal: to bring 3D-printed drugs as fast and as safe as possible to patients.