WORKSHOP 25

Titel workshop:

Past de openbare farmacie bij jou?

Omschrijving workshop:

In deze workshop neemt Renée Saes van Het Apotheekloket je mee langs alle voordelen van de openbare farmacie. Wist je bijvoorbeeld dat het mogelijk is om een eigen apotheek te bezitten? Misschien heb je nog twijfels, of heb jij jouw keuze voor de openbare farmacie al gemaakt. In beide gevallen helpen we je om verder te komen in jouw carrière en de beste keuzes te maken.

Samen met jou testen we of de openbare farmacie iets voor jou is en nemen we je twijfels weg! Dat doen we natuurlijk niet alleen, we nemen een ervaringsdeskundige mee. Mariska Pesser is openbaar apotheker en eigenaar van verschillende apotheken. Zij vertelt je alles over het leven op de werkvloer in de openbare apotheek. En beantwoordt met plezier al jouw vragen.

Het Apotheekloket is onderdeel van Mosadex Groep. Misschien heb je al ooit van ons gehoord. Mosadex Groep is totaalleverancier in de farmaceutische zorgmarkt en bestaat uit 11 bedrijven. Samen zorgen we ervoor dat zorg toegankelijk, betaalbaar en patiëntvriendelijk is. Onze focus is: samen elke dag beter. Omdat Mosadex Groep veel invloed heeft op de openbare farmacie vertellen we in deze workshop ook wie Mosadex Groep is en waar wij voor staan.

Zien wij elkaar bij de workshop op 13 november? Graag tot dan!

 

Is public pharmacy right for you?

Description workshop:

In this workshop Renée Saes of Het Apotheekloket takes you through all the advantages of public pharmacy. For example, did you know that it is possible to own your own pharmacy? Perhaps you still have doubts, or you have already made your choice for public pharmacy? In both cases, we help you to progress in your career and make the best choices.

Together with you, we test whether public pharmacy is something for you and we remove your doubts! Of course we don’t do this alone, we bring an experienced expert with us. Mariska Pesser is a community pharmacist and owner of several pharmacies. She tells you everything about life in the workplace in the community pharmacy. And she is happy to answer all your questions.

Het Apotheekloket is part of Mosadex Group. You may have heard of us before. Mosadex Group is a total supplier to the pharmaceutical care market and consists of 11 companies. Together we ensure that care is accessible, affordable and patient-friendly. Our focus is: better together every day. Because Mosadex Group has a lot of influence on public pharmacy, we also tell you who Mosadex Group is and what we stand for in this workshop.

Will we see each other at the workshop on November 13? See you then!