WORKSHOP 4

For English see below

Illegale handel in geneesmiddelen – een snapshot door het oog van de Douane
Dr. Mariël Zwaagstra (Douane Laboratorium)

Sinds haar studie organische chemie (1992, Ben Feringa, RuG) en het afronden van een promotieonderzoek in de farmacochemie (1997, Henk Timmerman, VUA) werkt Mariël Zwaagstra sinds 1997 als wetenschappelijk medewerker bij het Douane Laboratorium in Amsterdam.

Geneesmiddelen vormen de rode draad in haar loopbaan. Door de jaren verwierf ze een brede blik op ontwikkeling van de illegale handel in geneesmiddelen. Vanuit haar functie als wetenschappelijk medewerker bij de Douane is ze één van de eersten die (nieuwe) risico’s op het gebied van o.a. doping, voedselveiligheid en nieuwe drugs tegen het lijf loopt. 

Dagelijkse werkzaamheden zijn het laboratoriumonderzoek van geneesmiddelen, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van FTIR, Raman, GCMS, LC(HR)MS en NMR. Ook innovatie en kennisoverdracht zijn belangrijke thema’s in haar carrière. Mariël speelt een leidende rol in de ontwikkeling van mobiele en satellietlaboratoria en zet zich in voor de integratie van nieuwe technologieën in douanecontroles.

In de workshop gaan we, o.a. aan de hand van de onlangs ontwikkelde geneesmiddelen app door Douane onderschepte producten determineren, kijken we of de middelen verboden zijn en gaan we op zoek naar de toepassingen van de aangetroffen middelen. Na deze workshop heb je enig inzicht in het misbruik van soms heel herkenbare geneesmiddelen voor verschillende andere doeleinden.

Illegal trade in drugs – a snapshot through the eye of the Customs.

Dr. Mariël Zwaagstra (Customs Laboratory)

When she finished her studies Organic Chemistry (1992, Ben Feringa, RUG), and finished her PhD at the Pharmacochemistry department (1997, Henk Timmerman, VUA), Mariël Zwaagstra started to work as a scientific assistant at the Customs Laboratory in Amsterdam. 

Drugs are the common thread through her career. Over the years Mariël learned a lot about the ins and outs of the development of illegal drug trades. From her position as scientific assistant at the Customs the one of the first to bump into (new) risks regarding e.g. doping, food safety and new drugs.

Some of her daily work includes laboratory research of drugs, where several analytical methods are used, such as FTIR, Raman, GCMS, LC(HR)MS and NMR. Innovation and knowledge transfer are also important themes in her career. Mariël plays a leadership role in the development of mobile and satellite laboratories. She is also committed to the integration of new technologies in Customs checks. 

In this workshop we are going to determine intercepted products by the Customs authorities using the recently developed medicine app of the Customs. Then, we will determine if these substances are forbidden and we will search for applications of the substances found. After this workshop you got some insight into the abuse of some recognizable drugs which are used for other kinds of purposes.