WORKSHOP 5

For English see below

Industrial PhD: De brug slaan tussen fundamenteel onderzoek en het bedrijfsleven

Tessa de Korte, MSc – PhD kandidaat/Application Specialist

Tessa de Korte is PhD kandidaat bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Ncardia. In 2015 is Tessa cum laude afgestudeerd in Bio-Pharmaceutical Sciences aan de Universiteit van Leiden. Tijdens haar studie heeft ze twee onderzoeksstages afgerond in preklinisch en klinisch onderzoekscentra. Ze heeft haar afstudeerproject uitgevoerd bij Ncardia (voorheen Pluriomics) waarna ze daar als Application Specialist werd aangenomen. Bij Ncardia heeft Tessa zich gespecialiseerd in de ontwikkeling van hartspiercellen afkomstig van humane stamcellen en de toepassing daarvan in de farmaceutische industrie. Daarbij stonden zowel het onderzoek als het contact met de klanten op de voorgrond. Sinds mei 2019 is zij begonnen aan haar promotieonderzoek in het lab van Prof. Christine Mummery, een samenwerking tussen het LUMC en Ncardia. Dat onderzoek is gefocust op het ontwikkelen van 3D hartmodellen die zowel zieke als gezonde hartspiercellen bevatten om enerzijds hartziekten te begrijpen en anderzijds deze modellen te kunnen toepassen in zogeheten “high-throughput” testsystemen voor medicijnontwikkeling.

Tijdens de workshop zal Tessa haar ervaringen delen omtrent het bedrijfsleven en hoe ze dat combineert met een promotieonderzoek. Ze zal enkele clichés over het doen van een PhD op tafel gooien waarover kan worden gediscussieerd. Zie jij jezelf promotieonderzoek doen bij een bedrijf?

Industrial PhD: Bridging the gap between research and business

Tessa de Korte, MSc – PhD candidate/Application Specialist

Tessa de Korte is a PhD candidate at the Leids University Medical Centre (LUMC) and Ncardia. Tessa graduated cum laude at the University of Leiden in 2015. During her studies, she finished two research internships in preclinical and clinical research centres. She did her research at Ncardia (formerly Pluriomics) after which she was accepted as Application Specialist. At Ncardia, Tessa specialised herself in the development of heart muscle cells derived from human stem cells and its application in the pharmaceutical industries. Both research and customer contact were paramount. In May 2015, she began working on her PhD research in the lab of professor Christine Mummery, which is a collaboration between the LUMC and Ncardia. The focus of that research is on the development  of 3D heart models which contain both sick and healthy heart muscle cells: on the one hand to understand heart diseases even better and on the other hand to apply these models in the so-called ‘high-throughput’ test systems for the development of new medicines. 

During this workshop, Tessa is sharing her experiences about business and how to combine that with PhD research. She will throw some cliches about PhD research on the table that can be discussed. Do you see yourself doing PhD research at a company?