WORKSHOP 6

For English see below

Militair apotheker

Naam: LTZ2OC (AP) J. A. (Jara) Zwart

Vooropleiding:

Bachelor Bio-Medische wetenschappen aan de UvA

Pre-master + Master Farmacie aan de UU

Verkorte officiersopleiding aan de KMA

Loopbaan:

Apotheker bij Pharmalead (2017)

Officier Apotheker bij het Ministerie van Defensie (2018-heden)

Beroep: Officier Apotheker bij het Ministerie van Defensie, werkzaam voor de Defensie Farmaceutische Dienst.

Dagelijkse werkzaamheden: Dit is erg variërend: We adviseren gezondheidscentra op het gebied van bedrijfsvoering en kwaliteit van zorg. Daarnaast bieden we ondersteuning aan de operationele commando’s op farmaceutisch gebied, en zijn we bijvoorbeeld nauw betrokken bij het samenstellen van  geneeskundige uitrustingen aan boord van schepen/helicopters etc. Ook verzorgen we diverse lessen aan verpleegkundigen en artsen, en werken we bijvoorbeeld mee aan FTO’s. Tot slot doen we mee aan oefeningen, en zijn we uitzendbaar.

Wat kan je verwachten van de workshop?

Een kijkje in de werkzaamheden van een militair apotheker, ook zal de opleiding aan de Koninklijke Militaire Academie uiteraard aan bod komen.  

Military Pharmacist

Name: LT2OC (AP) J.A. (Jara) Zwart 

Preliminary education:

Bachelor Biomedical Sciences at the University of Amsterdam (UvA)

Pre-master + Master Pharmacy at the University of Utrecht (UU)

Shortened officer training at the Royal Military Academy (KMA)

Career:

2017 – Pharmacist at Pharmalead 

2018 to present – Officer pharmacist at the Ministry of Defence

Profession:

Officer pharmacist at the Ministry of Defence, working for the Defensie Farmaceutische Dienst.

Daily work:

It varies greatly: We advise health centers in the field of business management and quality of care. In addition, we provide support to operational commands in the pharmaceutical field, and we are closely involved in, for example, assembling medical equipment on board ships/helicopters, etc. We also provide various lessons to nurses and doctors, and we collaborate on FTOs. Finally, we participate in exercises, and we are deployable.

What can you expect from this workshop?

A look at the work of a military pharmacist. The training at the Royal Military Academy will, of course, also be discussed.